Werkwijze, opbouw en duur van de therapie

Werkwijze
Als therapeut ga ik op zoek naar wat er bij dit betreffende kind speelt.
Daarvoor stem ik mij af op de wijze waarop het kind zich uitdrukt: in de oogopslag, de manier van bewegen, het spel, de tekeningen, de dromen, het taalgebruik, de hobby’s en affiniteiten, kortom: in alles wat het kind zegt en doet (of juist níet zegt en nalaat…).
Ik 'luister' met volle aandacht naar deze unieke persoonlijke taal van het kind.
Ik help het kind deze innerlijke wereld uit te drukken: in spel, in tekenen en schilderen, in een verhaal maken… allerlei uitdrukkingsvormen zijn mogelijk.
In mijn praktijk zijn familie-, sprookjes- en ridderfiguren, poppenkastpoppen, huisinrichtingsspullen, allerlei dieren, bomen, blokken, boten, auto’s en vliegtuigen, lappen en meer. Alles is gemaakt van natuurlijke materialen.
Voor oudere kinderen zijn er teken- schilder-, knutsel – en boetseermaterialen.
Voor deze groep is de verhalen- en tekentherapie geschikt.
Wat het kind tot uitdrukking brengt, is voor mij het uitgangspunt voor de therapie.

Omdat de beeldentaal van ieder mens uniek is, is de vorm van de therapie bij elk kind maatwerk. In samenhang met dit individuele kind en zijn situatie laten de beelden hun betekenis zien. Ik beweeg mee in het spel (het verhaal) van het kind en bied daarbij ook nieuwe bijpassende beelden aan. Ik zoek naar beelden die helend en verzachtend kunnen werken bij dit betreffende kind. Dit proces verloopt in het kind ónbewust.
Een goed verlopende therapie heeft gaandeweg bij het kind veranderend gedrag tot gevolg.

Opbouw

  • De eerste afspraak betreft een intakegesprek met de ouders (zonder het kind) over de aanleiding van de therapie, de hulpvraag en de levensloop van het kind.
    Zo krijg ik het kind 'in beeld'.
  • Daarna komt het kind vier keer: er is ruimte voor het kind om zich op allerlei manieren uit te spreken. Ik luister naar deze unieke beeldentaal van het kind, zonder te interpreteren.
  • Dan volgt eerst een oudergesprek over datgene wat ik bij het kind heb waargenomen.
  • Na dit gesprek volgt de therapiefase: wekelijks komt het kind een uur.
    Naar aanleiding en behoefte vindt er een oudergesprek plaats.
  • In de afrondingsfase worden nieuwe beelden die tot heling leiden uitgediept en vormgegeven. De tijd tussen de sessies kan langer worden. In overeenstemming met het kind en de ouders wordt de therapie afgesloten.

Hoe lang duurt de therapie?
De duur van de therapie is afhankelijk van het therapeutische proces en de behoefte van het kind en de ouders. Hierover wordt in een oudergesprek gecommuniceerd.
Bij kinderen die tijdelijk even een steuntje in de rug nodig hebben, is een kortlopend traject mogelijk.