De ouders

Ouders hebben een heldervoelendheid voor het eigenlijke, nog verborgen wezen van het kind, dat bescherming nodig heeft.

(Henning Köhler in: Moeilijke kinderen bestaan niet.)

Vanuit deze zienswijze werk ik. Ik vind het contact met de ouders essentieel en zet me in om een basis op te bouwen van wederzijds vertrouwen.
Het contact wordt vormgegeven in oudergesprekken en begeleiding in de opvoeding.
Zonder dat het kind hierbij letterlijk aanwezig is, maken we ruimte voor het kind: het staat in ons midden, ingebed in onze liefde en ons respect.

Voor pubers en jongeren is het belangrijk dat zij zelf aangeven in hoeverre hun ouders bij de therapie betrokken worden.