De Parelvisser duikt in de kou en duisternis van de golven.
Zijn doel geeft hem moed en richting: het is de parel die in de modderlaag van de zeebodem verborgen ligt.
De parel is ontstaan uit pijn: een scherpe zandkorrel is de oesterschelp binnengedrongen.
De oester kan de zandkorrel niet verteren of eruit werpen… Hij kan alleen de pijn voelen. Juist daardoor komt er een parelmoerstroom op gang: de tranen van de oester.
Door deze tranen kan de oester een parel vormen.
De parelvisser duikt de parel óp en brengt deze schat aan het licht.

Kennismaking
Ik ben moeder van twee volwassen kinderen. Na de Pedagogische Academie volgde ik een opleiding tot vrijeschoolleerkracht aan de Vrije Pedagogische Academie in Zeist. Vervolgens werkte ik in verschillende vrije scholen. In deze periode was ik onder andere ook vakleerkracht gymnastiek, schilderen, tekenen en handwerken.
In juni 2009 studeerde ik af als actief beeldend therapeut en zette vervolgens een praktijk aan huis op. Na afronding van de vierjarige opleiding tot biografisch coach, heb ik de praktijk uitgebreid. In afstemming met de cliënt zet ik een combinatie in van actief beeldende therapie en biografische coaching.

Het beeld van de parel en de parelvisser is het leidmotief van mijn leven en werk.
De pijn kan een parel worden. Ik beschouw dit proces als een wonder dat in élk mensenkind kan ontstaan.
Wijsheid en moed van kinderen en volwassenen raken mij en geven mij vertrouwen in deze verborgen parel in iéder mens. Een parel kan ontstaan uit een harde zandkorrel en ligt in een schelp in de modder van de zeebodem...
Mijn ideaal en streven is om te helpen om met de parel van het innerlijke zelf-genezende vermogen in contact te komen.
Daardoor ontvouwt zich de ontdekkingsreis naar integratie, vitaliteit en levensbestemming.