Praktijkzaken

Achtergrond en visie
De actief beeldende therapie is ontwikkeld door Jeanne Meijs en wordt vanaf 1990 ingezet om kinderen vanaf zes jaar, jongeren en volwassenen te helpen bij ontwikkelingsproblemen en levensvragen.
Biografiek wordt ontwikkeld sinds 1996 door Rinke Visser en Josien de Vries (oprichters van het Instituut voor Biografiek te Driebergen) en anderen.
Biografiek onderzoekt de algemene wetmatigheden in de levensloop en kijkt daarbij naar de fenomenen van de levensweg, de ontwikkeling van de ziel en de mogelijkheden de eigen bestemming vorm te geven.

Actief Beeldende Therapie en Biografiek beschouwen de mens als levend in twee werelden, zowel in de aardse realiteit als in de geestelijke.
Iedere biografie ontstaat in de tijd en door de interactie van de mens met deze twee werelden. Actief beeldende therapie en Biografiek zijn beide gebaseerd op het mensbeeld van de antroposofie.
In het antroposofisch mensbeeld wordt de mens gezien als een unieke eenheid van lichaam, ziel en individualiteit (geest). Deze drie delen van de mens zijn voortdurend met elkaar in wisselwerking en hebben hun eigen, optimale evenwicht.
Wanneer deze dynamische wisselwerking niet meer in balans is, kan er crisis ontstaan.
De cruciale vraag voor mij is: wat wil er in déze mens wórden.
Welke zaden liggen in de verborgenheid die tot ontkieming willen komen?
Wat zich in het leven ontvouwt, heeft in deze manier van werken een bepaalde zin, die direct verbinding heeft met het persoonlijke levenslot en de individuele ontwikkelingsweg.
Bij problemen en vragen op die weg is therapie of biografische coaching een hulpmiddel om de ontwikkeling weer op gang te brengen.
Ik loop als therapeut en coach een tijdje mee, om vanuit liefde en eerbied te helpen het eigen levensspoor (opnieuw) te vinden.

Praktijkgegevens
De Parelvisser, praktijk voor actief beeldende therapie en biografische coaching
Hanna Hiemstra
Weerbel 14
9451 EB Rolde
telefoon: 0592 248476
email: therapiedeparelvisser@gmail.com

AGB zorgverlenerscode van de praktijk: 90 041090
KvK: 51427486
Aangesloten (als gecertificeerd lid) bij Sampo, Vereniging van Actief Beeldende Therapeuten, registratienummer 05019
Aangesloten bij de BOB: de Beroepsorganisatie Biografiewerk.

In de praktijk is een kleine wachtruimte. Er zijn boeken en tijdschriften over de therapie, coaching en verwante onderwerpen.

Tarieven
Actief beeldende therapie

  • (spel)sessie (1 uur): € 60,-
  • intake (1 ½ uur): € 60,-
  • oudergesprek (1 ½ uur): € 60,-

Biografische coaching

  • Een coachingsgesprek in verschillende trajecten (1 uur): € 60,-

Een kennismakings- of oriëntatiegesprek is gratis en vrijblijvend.

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW
Tarief voor specifieke inkomenssituaties is bespreekbaar