Actief beeldende therapie voor volwassenen

De actief beeldende therapie is ook voor volwassenen geschikt.
Dit heeft te maken met de zeggingskracht van eigen, persoonlijke beelden:
"Een beeld kan meer vertellen dan duizend woorden."
De therapie kan zinvol zijn bij vragen op elk gebied van het leven.
Je kunt over jezelf vertellen vanuit allerlei gedachten en gevoelens die je over jezelf hebt. Deze heb je in de loop van je leven over jezelf verzameld naar aanleiding van levenservaringen.

Dit verhaal dat je over jezelf vertelt, kan op een 'wheelstory' lijken: een rotonde die je telkens in jezelf weer herhaalt, waardoor dit een gewoonte is geworden.
Je kunt er ook je zekerheid en identiteit aan ontlenen: "Zo ben ik nou eenmaal (gebakken..)."
De actief beeldende therapie nodigt je uit (en daagt je ook uit) om jezelf op een àndere manier 'in beeld te brengen'. Door jezelf van een andere kant te belichten, kun je je bewust worden van een min of meer onbewuste kant van jezelf.
Alleen waarvan je je bewust bent, kun je een verbinding mee leggen, omarmen, genezen of transformeren.

Werkwijze
In ons eerste gesprek vertel je wat de redenen zijn voor je komst.
Tijdens de eerste sessies word je gevraagd om naar aanleiding van een duidelijke en gerichte opdracht iets te maken met het spelmateriaal. In de praktijkkamer zijn vele materialen die je hiervoor kunt gebruiken: lappen in allerlei kleuren, mensfiguren, dieren, bomen, blokken, enzovoort. Het gaat om hoe jij het wilt en doet. Nu eens niet met woorden, maar door iets neer te zetten met materiaal dat je zelf kiest, breng je het op jouw wijze 'in beeld'. Ik help je daarbij naar behoefte.
Later in de therapie buigen we ons over de vraag wat de essentie is van wat je in beeld gebracht hebt.
Waar ligt jouw wezenlijke ontwikkelingsvraag of verwerkingsvraag of welke vraag dan ook? Wat wil er gezien, aangeraakt en in beweging gebracht worden?

Met deze vragen komen we in de kern van de therapie: je gaat een persoonlijke weg, een proces in je eigen thema. Ik ondersteun dit proces door in een fijne afstemming nieuwe en passende beelden in te brengen en je uit te nodigen om 'de handschoen op te pakken'.
Wat dit betekent, kun je alleen zelf in je eigen proces ervaren. Je creëert je eigen nieuwe verhaal. De therapie is op jouw maat toegesneden. Elk mens is uniek en gaat een persoonlijke levensweg waarin antwoorden op levensvragen al besloten liggen. Beelden zijn richtingwijzers naar je eigen wijze antwoorden.

Het blijkt dat een combinatie van actief beeldende therapie en biografische coaching heel goed mogelijk is.