Actief beeldende speltherapie voor kinderen

Voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten

In mijn praktijk help ik kinderen die het moeilijk hebben. Elk kind volgt zijn eigen ontwikkelingsweg. Problemen en uitdagingen op deze weg zijn vaak mogelijkheden tot groei. Meestal komt het kind hier zelf doorheen, maar soms lukt dat niet.
Kinderen geven dan signalen af, bijvoorbeeld: buikpijn, hoofdpijn, slechte concentratie, problemen met eten en slapen, aanhoudende angst en dergelijke.
Therapie is dan een hulpmiddel om een proces op gang te brengen dat leidt naar ontspanning, heling, meer jezelf durven zijn en innerlijke kracht en blijheid.

De actief beeldende therapie kan bijvoorbeeld ingezet worden

  • wanneer een kind door gebeurtenissen uit het verleden voortdurend verstoord is en uit balans raakt
  • bij een grote groep kinderen met gedragsmoeilijkheden zonder aanwijsbare oorzaak, bijvoorbeeld kinderen die te open of te gesloten zijn, kinderen die in bed blijven plassen, kinderen met eet- of slaapproblemen, kinderen die angstig, teruggetrokken, lusteloos of boos en nerveus zijn, kinderen die het moeilijk vinden om sociale contacten te leggen en kinderen die hoog sensitief zijn.
  • bij kinderen die veel te verduren hebben (gehad), als extra ondersteuning om staande te blijven of overeind te krabbelen: bijvoorbeeld bij scheiding van de ouders, gepest worden, lichte handicaps, geadopteerde kinderen.
  • bij kinderen die een korte periode (bijvoorbeeld zes weken) een steuntje in de rug kunnen gebruiken.